Phần mềm VMS cho đầu ghi CVI chạy MMS

Phần mềm VMS cho đầu ghi CVI chạy MMS

VMS: Click tải tại đây

Phần mềm sử dụng trên điện thoại

Trên Iphone tải: imms

Trên Android tải: Questek mms

Dành cho android 5.0 trở lên: click tải tại đây