Phần mềm PSS cho đầu ghi CVI chạy GDMss lite

Phần mềm PSS cho đầu ghi CVI chạy GDMss lite

PSS: Click tải tại đây

Phần mềm sử dụng trên điện thoại

Trên Iphone tải: iGDMss lite

Trên Android tải: GDMss lite